Kontrole w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
12
3
4
5
Kontrole przeprowadzone w 2020 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
12
3
4
5


Kontrole przeprowadzone w 2019 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola kompleksowa placówki
29.05.2019Bez zaleceń
2
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola części żywieniowej obiektu     29.05.2019Bez zaleceń
3
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji PPIS 10.09.2019     Wniesiono zalecenia
4
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola stanu sanitarnego obiektu oraz dokumentacji obserwacji wody na pływalni04.10.2019Bez zaleceń
5

Kontrole przeprowadzone w 2018 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1Państwowa Straż Pożarna w Częstochowie
Czynności kontrolno - rozpoznawcze
11-16.01.2018
Wniesiono zalecenia
2
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Kontrola przewodów kominowych
14.02.2018
bez zaleceń
3
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"Obserwacja egzaminu gimnazjalnego
18.04.2018
bez zaleceń
4
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOcena realizacji programu "Bieg po zdrowie"
25.04.2018
bez zaleceń
5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola placówki
29.05.2018
Wniesiono zalecenia

Kontrole przeprowadzone w 2017 roku.

LP
Nazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroli
Termin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1
KO Katowice
DK/Częstochowa

Kontrola doraźna dot. zapewnienia bezpiecznych warunków i opieki, przestrzeganie praw ucznia i dziecka oraz nadzór dyrektora nad pracą nauczycieli w kontekście skargi złożonej przez rodziców.
28.04.2017
Brak zaleceń
2.
NS/MDM PSSE w Cz-wie
Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.
8.09.2017r
Brak zaleceń
3


KO w Katowicach
DK w Częstochowie

Kontrola doraźna : Realizacja zalecenia zawartego w protokole kontroli doraźnej nr. DK-Cz.5533.108.2016
25.05.2017r.
Wniesiono zalecenia
4
Kontrole przeprowadzone w 2016 roku.

LP
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontroleZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)
1
Sanepid Częstochowa

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego w szkole bloku żywieniowego.              18.05.2016
Brak zaleceń
2
KO w Katowicach
DK w Częstochowie.

Kontrola Doraźna. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczniów.
08.09.2016
Brak zaleceń
3
PPIS w Częstochowie
Kontrola sprawdzająca decyzję z dnia 24.03.2014
19.09.2016
Brak zaleceń
4
metryczka


Wytworzył: Maciej Zajęcki - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 (15 września 2016)
Opublikował: Wadmin Wieczorek (24 maja 2016, 11:00:23)

Ostatnia zmiana: Piotr Cyran (2 marca 2021, 09:17:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3953